Sinema Dilinde Kullanılan Kelimeler ve Türkçe Anlamları

İlk kez 1896 yılında ülkemiz coğrafyası sinema ile tanışsa da, 1914 yılında ilk yerli film Fuat Uzkınay tarafından çekilmiş olan ‘Ayestefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı’ adlı belgesel filmdir. Şu an da varlığını sürdüren Sinema Genel Müdürlüğü tarihçesine sinema ile ilgili resmi teşkilatlanma şöyle düşer; ‘ 1977 yılında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulan, sinema ile ilgili ilk Devlet Kurumu Sinema Dairesi Başkanlığı’dır. Konu ve hizmet bakımından benzerlik gösterdiği düşünülerek daha sonra Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı ile Sinema Dairesi Başkanlığının iki Başkanlık birleştirilmiş, yeni çapı 6 Kasım 1989 tarih ve 20334 sayılı yayımlanan 379 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü olarak oluşturulmuş. Yeniden Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Sinema Genel Müdürlüğü olarak 2 Kasım 2011 tarihinde çıkarılmıştır.

Kameranın bazı temel hareketleri çekim sırasında hala yabancı sözcüklerle karşılanmakta olup aynı sözcüklere bazı kaynaklarda da yer verilmektedir. Oysaki tanıma uygun olarak bu sözcükler Türkçe sözlüklerle karşılanabilmektedir ve bu biçimde kullanılması gerekir.

Sinema ve Çekim Dilinde Kullanılan Yabancı Kelimeler

Pan: Sağa ve sola kameranın konumunu değiştirmeden çevirme hareketi olarak kullanılan yabancı bir terimdir. Yatay döndürme ya da yatay çevirme olarak karşılık bulabilir.

Tilt: Yukarı ve aşağı kameranın konumunu değiştirmeden çevirme hareketidir. Dikey eksende açı, hareket edeceği için dikey çevirme ya da dikey döndürme olarak karşılık bulabilir.

Truck: Mekanik olarak kameranın ileri ya da geriye doğru yaptığı bu çeşitli set ekipmanları ile yapılabilir. Türkçeleştirme açısından Yatay ilerletme olarak isimlendirilmesi daha uygundur.

Dolly: Bir düzlem üzerinde kameranın tekerlekli üç ayak, kamera kızağı, kamera taşıyıcı yardımıyla kaydırılmasıdır. En doğru tanım yatay kaymadır.

Pedestal: Aşağı ve yukarı doğru kameranın dikey eksende mekanik bir hareketidir. Dikey kayma olarak da Türkçeye çevrilebilir.sinema-kelimeleri

Geçirdiği toplumsal olaylar, savaşlar ve siyasi gelişmelerin etkisinde Türk Sineması, varlığını sürdürmeye çalışmakla kalmamış, belirli bir gelişme de göstermiştir. Sinemayı yabancı filmle tanıyan ülkemiz, kendi ürünlerini vermekle kalmamış, uluslar arası alanda sinemacıları ve ödüller alan eserleri çıkarmıştır.

Ancak yeterli konusunda yeterli özenin gösterilmemesi de milli sinemanın oluşmasının gecikmesinde etken olmuştur. Her alanda bu alanda gösterilmeye çalışan yerelleşme, aynı hassasiyetle dil konusuna da devam etmeli ve Türk Diline gereken önem sinema alanında da gösterilmelidir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz oylanmamış)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.