KPSS 2018 Sınavı Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

KPSS 2018 yılında ne zaman yapılacak? Lisans, Önlisans ve Lise mezunları için KPSS’ye başvurular hangi tarihlerde yapılacak? Kpss sınavları hangi tarihlerde olacak?

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ: Kpss Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

Lisans mezunları için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)  22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler. Lisans Kpss Sonuçları ise 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak. Bu sınavlar için de başvurular 10-21 Mayıs 2018 tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS ise 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

15 dakika kuralı bu sene uygulanmayacak.

Bu sene de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum tarafından sınavlarda sorulacaktır.

KPSS Sınavı Hakkında Bilgiler

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Bu yerleştirme için Kpss sınavı yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Kullanıcı oyu : 5,00 - 11 oy)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.