Şeker Fabrikaları Özelleştirme Son Dakika: 14 Fabrika Özelleştiriliyor

Yıllardır gündemde olan Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi, son günlerde yeniden 14 fabrikanın satılacağı haberleri ile karşımıza çıktı.  14 şeker fabrikasının varlık satışı şeklinde özelleştirileceği ihalelerin özelleştirme sürecinin iki ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Hangi Şeker Fabrikaları Özelleştirilecek?

Afyon, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat fabrikaları için ihale süreci başladı. Nisan sonuna kadar özelleştirilmelerin bitirilmesi planlanıyor. İhaleler için son teklif tarihleri 3-11-18 Nisan olarak belirlenmiştir.

Bor. Çorum, Yozgat ve Kırşehir Fabrikaları için ihaleye son teklif verme tarihi 3 Nisan 2018 …

Erzincan , Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Turhal Şeker Fabrikaları için ise son teklif verme tarihi 11 Nisan 2018…

Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan, Muş Fabrikaları için ise son teklif verme tarihi 18 Nisan 2018…

İhaleler Nasıl Yapılacak?

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2)    İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile yatırım fonları ve Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir.

3)    İstekliler ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla fabrika için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

14 Şeker Fabrikasının özelleştirilme süreci başladı. Özelleştirme İdaresi’nin sitesinde bugün yapılan duyuruya göre bu süreçte memur, işçi ve pancar üreticilerini ilgilendiren konular hakkında da açıklama yapılmıştır.

Özelleştirme Nasıl Olacak? Özelleştirme Şartları Neler?

Özelleştirilmesi planlanan 14 fabrikanın çalışan personeli ve pancar eken çiftçiyi mağdur etmemesi için Özelleştirme İdaresi’nin açıkladığı bilgiler şöyle:

1-      Özelleşecek Fabrikalarda Çalışan Memurlara Ne Olacak?

–  Özelleştirmesi için ihaleye çıkılan fabrikalardaki memurklar, diledikleri taktirde Türkşeker’e ait diğer fabrikalarda çalışmaya devam edeceklerdir.

–  Memurlar, arzu ederlerse tüm özlük hakları korunarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil olacaklardır. Başka kamu kurum ve kuruluşlarına geçme hakkı verilmiştir.

–  Ayrıca talep etmeleri halinde özelleştirilen fabrikalarda yeni yatırımcılar ile çalışabileceklerdir.

2-      Özelleşecek Fabrikalarda Çalışan Daimi ve Geçici İşçilere Ne Olacak?

–  Talepleri halinde Emeklilik hakkını henüz elde etmemiş olanlar Türkşeker’e ait diğer fabrikalarda çalışmaya devam edeceklerdir.

–  Dileyen İşçiler ilgili mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yılda 12 ay çalışma hakkıyla istihdam edileceklerdir.

–  İşçiler için üçüncü seçenek olacak özelleşen fabrikada kalmayı düşünenler için Türkşeker tarafından tüm yasal hakları ödendikten sonra Alıcı ile çalışmaya devam edebileceklerdir. Daha sonraki dönemde emeklilik hakkını kazanmadan önce kamuya geçmek istemeleri halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecektir.

Mevcut durumda Türkşeker’e  pancar temin eden çiftçiler mevcut kotaları kapsamında pancar asgari 5 kampanya dönemi boyunca üretmeye devam edeceklerdir. 

Alıcılara mevcut çiftçilerle asgari 5 kampanya dönemi boyunca pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme ile mevcut tüm çiftçilere pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme imkânı sağlanacaktır.

Fabrikalarda üretim devamlılığı ve zorunluluğu getirilmiştir.

Özelleştirme modeli çerçevesinde temel hedeflerden birisi de fabrikaların pancardan şeker üretimi faaliyete devam etmelerinin sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, yatırımcıların üretim faaliyetlerini devam ettirmeleri yönünde şartlar öngörülmüştür.

Şeker üretimi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan arsa ve araziler ihale dışında tutulmuştur.

Şeker fabrikalarının üretim faaliyetleri için gerekli olmayan taşınmazları ihale kapsamı dışında tutulmaktadır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz oylanmamış)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.